Ketabdade
کتاب‌داده یک بانک اطلاعات کتاب و یکی از دو بخش اصلی کتاب هاب است. این بانک داده شامل اطلاعات مربوط به کتاب‌ها و همچنین نظرات کاربران در مورد آنهاست. اطلاعات موجود در کتاب‌داده توسط کاربران و علاقه‌مندان به کتاب توسعه داده می‌شود.
پیشنهاد تصادفی
شکارٍ کبک
رضا زنگی‌آبادی
رضا زنگی‌آبادی   متن پشت جلد گرگو از لاي در بيرون خزيد و سوز سردي به درون آمد. قدرت در را بست. نمي...
آخرین نقد/نظرها