Ketabdade
کتاب‌داده یک بانک اطلاعات کتاب و یکی از دو بخش اصلی کتاب هاب است. این بانک داده شامل اطلاعات مربوط به کتاب‌ها و همچنین نظرات کاربران در مورد آنهاست. اطلاعات موجود در کتاب‌داده توسط کاربران و علاقه‌مندان به کتاب توسعه داده می‌شود.
پیشنهاد تصادفی
مروارید مهر(رقعی)
فریدون مشیری
فریدون مشیری خروش موج با من می‌کند نجوا: -که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت! که هر کس دل به دریا ز...
آخرین نقد/نظرها