Ketabdade
کتاب‌بازار یک بازار مجازی خرید و فروش کتاب و بخشی از کتاب هاب است. کاربران می‌توانند کتاب‌هایی که دیگر به آنها نیازی ندارند را به صورت رایگان در بازار مورد نظر آگهی‌ کنند و یا آنچه را نیاز دارند از دیگران بخرند. هدف کتاب‌بازار مرتبط کردن خریدار و فروشنده بدون واسطه است.